Historia zespołu

Początki

W listopadzie 1984 roku w Kozach powstała inicjatywa założenia zespołu pieśni i tańca, aby zachęcić młodzież do propagowania swojego regionu na większą skalę. Efektem tego pani Boroń – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kozach oraz nauczyciel muzyki pan Stanisław Wróbel założyli zespół zatrudniając jako choreografa panią Halinę Leśną. Zespół rozpoczął działalność na wniosek Koła Gospodyń Wiejskich popartego przez naczelnika gminy Kozy obecnego wtedy Józefa Wolińskiego. Zespół przyjął nazwę: „Gronie”. W roku 1986 nastąpiła zmiana choreografa, którym została pani Krystyna Mirocha. Chcąc zaangażować w zespół młode talenty wybrała ich z pośród uczniów Szkoły Podstawowej. W tym roku patronat nad zespołem przyjął Urząd Gminy w Kozach i zmienił nazwę z „Gronie” na „Kozianie”. Dzięki staraniom członków zespołu i Urzędu Gminy Kozy zostały zakupione stroje krakowskie, a dwa lata później góralskie. Od początku istnienia zespół brał udział w rożnych lokalnych imprezach a po zakupieniu strojów rozpoczął reprezentować Gminę poza jej granicami, biorąc udział w przeglądach, festiwalach zdobywając wyróżnienia i nagrody. Dzięki ciężkiej pracy ZPiT „Kozianie” zostali zaproszeni na Tydzień Kultury Beskidzkiej, występowali na estradzie Krakowa i Makowa Podhalańskiego. Zespół istniał do 1999 roku.

Reaktywacja

Po długich latach nieobecności w listopadzie w 2009 roku, powstała inicjatywa byłego członka zespołu, Krzysztofa Sporysz, reaktywacji Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kozianie”. Na próbach akompaniował pan Stanisław Wróbel, a choreografem do dzisiejszego dnia jest pani Krystyna Mirocha. Do zespołu należą byli członkowie zespołu oraz ich już dorosłe dzieci. Zespół ma już za sobą wiele występów w kraju i za granicą.

Zostań sponsorem

Zespół Pieśni i Tańca istnieje już od 1984r. Dozgonnie reprezentując i kontynuując kulturę i folklor naszego regionu jak i całej Polski. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Kóz, dużo koncertuje i organizuje imprezy folklorystyczne. Taka działalność wiąże się z dużymi kosztami utrzymania, opłaty za uczestnictwo w różnego rodzaju turniejach festiwalach w kraju jak i za granicą, wynajmu autokarów na koncerty poza miejscowe, opłaty za noclegi, utrzymanie kostiumów oraz zakup nowych. Składki członkowskie są głównym źródłem finansowania zespołu lecz dość często okazuje się że to nie wystarcza... W związku z tym zwracamy się do Państwa o wsparcie naszego Zespołu oraz naszych przedsięwzięć kulturalnych... W zamian oferujemy miano sponsora koncertów, wyjazdów, festiwali a także reklamę Państwa Firmy podczas tych imprez. Jesteśmy również otwarci na inne propozycje współpracy z państwa strony. Przesyłamy wyrazy szacunku i pozdrowienia.